BIO's leden Buitenkamer

Lourens Posthumus:
Lourens J.Posthumus (Leeuwarden 1946). Getrouwd, 3 kinderen. Op vijftien jarige leeftijd schoolverlater. Middels colloqium doctum in 1977 toegelaten aan de Theologische Hogeschool Kampen (Geref. synodaal). Doctoraal examen 1984. Daarna krijgsmachtpredikant tot 2001. Parate functies, maar ook veel werkzaam geweest op vormingscentrum Beukbergen. December 1996-Juni 1997 uitzending Bosnie. Naast diverse andere trainingen verdere professionalisering via een leergang interventiekunde bij IGOP, Hilversum. Oprichter /eigenaar Denkkr8 ( 1999-2010). Mede oprichter/-eigenaar Mind Matters (2003-2007). Actief geweest op provinciaal niveau voor D66 (2009-2010). Gemeenteraadslid voor GroenLinks in Weststellingwerf (2010-2014). Meedenker bij Ik kies voor eerlijk, lijst 17 Europese verkiezingen (2014). Nu partijloos. Lid van De Buitenkamer, een denktank met als kerntaak onderzoek en studie op het gebied van bestuursbeleid, toezicht, ethiek en integriteit. Tijdens de studie geattendeerd op: Cornelis Verhoeven - “Inleiding tot de verwondering”, een gesteldheid die is gaan voortduren tot de dag van vandaag. Sinds een jaar of tien vrij van geloof en kerk. Nadrukkelijk geen a-theist, maar eenvoudig een niet-gelovende.

Jan Ruijgrok:
Begon zijn carrière in 1969 bij CAP Europe (voorloper van de huidige CAP Sogeti-organisatie) als systeemontwikkelaar in Nederland, München en Parijs. Van 1975 tot 1984 senior ICT consultant bij een Nederlands consultancy/accountantskantoor. Vanaf 1984 ICT-manager bij Wang Computers. Vanaf 1991 lid van de ICT-directie van Interpolis NV, een van de grotere Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. Vanaf 1995 ICT-directeur bij Interpolis.In 2000 oprichter van een e-Business Strategic Development Group en van 2002 tot 2006 strategische adviseur van de RvB van Interpolis en Achmea. In februari 2006 met pensioen gegaan.
Van 2006 tot heden part-time consultant en persoonlijke coach. Hij is mede oprichter van MIAN, (Micro Insurance Association Netherlands) en was voorzitter van oktober 2005 tot februari 2012.
Hij was ook bestuurslid van MercyShips. Mercy Ships maakt medische behandeling mogelijk voor kansarmen in de allerarmste ontwikkelingslanden.
Sinds 2001 is hij partner bij ChangeVision. Een netwerkorganisatie van ICT professionals die zich richt op maatschappelijke en technologische verandering
In 2016 werd hij partner van De Buitenkamer. Een initiatief dat zich richt op goed bestuur, ethiek en integriteit. Zijn aandachtsgebied is ethische vraagstukken als gevolg van technologische verandering.
Sinds 2017 is hij partner van de Dutch Future Society. Een netwerk van futuristen, trend watchers en strategen met interesse on toekomstscenario's.

Robert Vissers:
Robert heeft Econometrie gestudeerd aan Tilburg University. Na een carrière in het actuariaat is hij nu ruim 10 jaar IT-consultant. Als gecertificeerd Business Analist helpt hij bedrijven bij grote IT-projecten de wensen en eisen van stakeholders te realiseren en inhoudelijk het overzicht te bewaren. Tevens zit hij in het bestuur van IIBA Dutch Chapter. Daarnaast geeft hij les in het Business Analyse vakgebied en geeft hij lezingen over Business culturen en (business) spiritualiteit. Hij is beheerder van twitter accounts @DBuitenkamer en @mipam.