Samenstelling Buitenkamer


Samenstelling van de Buitenkamer:

De Buitenkamer is een werkgroep bestaande uit personen vanuit onderzoek, praktijk, bestuur en management en concentreert zich op de 
kernactiviteiten: onderzoek, informatie, publicatie, educatie, politiek en communicatie. 
De Buitenkamer bestaat uit de volgende personen:

Prof. Dr. Johan Wempe                                    Dhr. H. (Harm) Meijer.                                    Dr. Michel van Hulten

                                                                            

Hoogleraar Business Ethiek VU                                                 Innovatie & ontwerp Buitenkamer.                                      Beheer thema Corruptie & Integriteit
Voorzitter Buitenkamer                                                              Onderzoeksgebied Governance & Integriteit.                   in Civis Mundi  en corruptie.org 
                                                                                                             Secretaris Buitenkamer
                                                                                                             Websitebeheer
          

   Dr. Toon Visser                                             Dr. Ir. Pieter van der Hoeven                      Drs. Lourens Posthumus

                                                               

Onderzoeksgebied Netwerk Corruptie                                  Onderzoeksgebied Accountancy                                          Onderzoeksgebied Ethiek & Integriteit
Beheer: www.deugd.net                                                              Standaard 240.                                                                          voor het onderwijs.


Dhr. Jan Ruijgrok                                                                 Dhr. Armand Hessels                                                     Mr. Karel Claassens                                 

                                                                                             

Onderzoeksgebied  De impact van Blockchain                  Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba (SDBA)                         Communicatie en promotie
Website: Viable-World                                                                Website: SDBA


Dhr. Robert Vissers


Onderzoeksgebied Blockchain