Samenstelling Buitenkamer


Samenstelling van de Buitenkamer:

De Buitenkamer is een denktank bestaande uit personen vanuit onderzoek, praktijk, bestuur en management en concentreert zich op de
kernactiviteiten: onderzoek, informatie, publicatie, educatie, politiek en communicatie.
De Buitenkamer bestaat uit de volgende personen:

Prof. Dr. Johan Wempe                                    Dhr. H. (Harm) Meijer.                                    Dr. Michel van Hulten

                                                          

Hoogleraar Business Ethiek VU                                                  Voorzitter Buitenkamer                                                             Beheer thema Corruptie & Integriteit
Gastheer Buitenkamer VU.                                                         Onderzoeksgebied Governance & Integriteit.                     Websites: Civis Mundi en corruptie.org
                                                                                                             Innovatie & ontwerp Buitenkamer
                                                                                                             Websitebeheer

          

   Dr. Toon Visser                                             Dr. Ir. Pieter van der Hoeven                      Drs. Lourens Posthumus

                                                               

Onderzoeksgebied Netwerk Corruptie                                  Onderzoeksgebied Accountancy                                         Onderzoeksgebied Ethiek & Integriteit
Beheer: www.deugd.net                                                              Standaard 240.                                                                          voor het onderwijs.


Dhr. Jan Ruijgrok                                                                 Dhr. Armand Hessels                                                     Mr. Karel Claassens                                 

                                                                                             

Onderzoeksgebied Ethiek in de digitale wereld.                  Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba (SDBA)   
Website: Viable-World                                                                   Website: SDBA   


Dhr. Robert Vissers


Onderzoeksgebied Blockchain en
moderne digitale ontwikkelingen.