Onderwijs en ethiek

Beroepsethiek en Levensbeschouwing


In een verkennend onderzoek heeft het voormalig Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) geconcludeerd dat universitaire studenten bestuurskunde, niet ‘ethisch startbekwaam’ zijn wanneer zij bij de overheid aan het werk gaan. Daarop volgde een uitnodiging aan de Buitenkamer om óók na te denken over het item ‘(beroeps)ethiek in het onderwijs’.

Dat heeft eind 2019 geleid tot een artikel, geschreven door Lourens Poshumus en Robert Vissers voor de Buitenkamer, waarin wordt gepleit voor Levensbeschouwing als verplicht vak in het Voortgezet Onderwijs. Er is immers een onmiskenbare relatie tussen levensbeschouwing en ethiek.

In een essay gaat Frederike de Jong voor de Buitenkamer d.d. oktober 2020 uitgebreider op dit onderwerp in. Naast een analyse van onderwerpen, zoals Bildung en de fundamentele vraag waarop onderwijs is gericht, worden concrete adviezen gegeven met betrekking tot het toetsen van ethisch relevant onderwijs en gespreksvoering. Het essay eindigt met tien aanbevelingen waarmee ethische vorming in het onderwijs gestalte kan krijgen.

Ten slotte is er dit artikel over burgerschapsonderwijs. Uitgangspunt voor de auteurs is dat jongeren levensbeschouwelijke vorming nodig hebben. In Nederland biedt het openbaar voortgezet onderwijs dit niet aan door de connotatie van dit vakgebied met het bijzonder onderwijs en het opvoeden in een religie. Dit artikel betoogt dat levensbeschouwelijke vorming door middel van persoonsgerichte burgerschapsvorming wel een structurele plaats in dat onderwijs kan krijgen.


Klik hier voor de drie genoemde notities:

1. BIOS: Beroepsethiekinhetonderwijs_vanbijzaaknaarBildung
    van BIOS (CAOP)

2. Buitenkamer: Beroepsethiek en levensbeschouwing                             
    van Lourens Posthumus en Robert Vissers

3. Buitenkamer: Ethische vorming in het onderwijs                                     
    van Frederike de Jong

4. Universiteit van Tilburg: Persoonsgerichte burgerschapsvorming in het openbaar voortgezet onderwijs.

Uitdaging bescheidenheid


Het grote bescheidenheidsavontuur: uitdagend en verrijkend!

Dit avontuur is een lezing / presentatie (plus speloverzicht) over deugden, gematigdheid en bescheidenheid.
Klik hier om naar het spel te gaan.

Essay Moed

Klik hier voor een essay van Toon Vissers over de deugd moed.