BEGINSELVERKLARING BUITENKAMER

De Buitenkamer is een denktank en heeft als kerntaak onderzoek en studie op gebied van bestuursbeleid, toezicht, ethiek en integriteit.

Het praktisch nut van de Buitenkamer is bewustwording creëren en helderheid brengen van binnen uit.
Why: omdat er nog zoveel onbekend is en bewustmaken nodig is
How: studie op gebied van bestuursbeleid, toezicht, ethiek en integriteit.
What: overtuigen waarin de Buitenkamer gelooft en dit gaat uitdragen

1. De Buitenkamer is een werkgroep bestaande uit personen vanuit onderzoek, praktijk, bestuur en management en
    concentreert zich op de kernactiviteiten: onderzoek, informatie, publicatie, educatie, politiek en communicatie.
   De Buitenkamer bestaat uit minimaal 5 leden en een voorzitter.

2. De Buitenkamer wil bijdragen aan het stimuleren van vernieuwingen op gebied van bestuur, toezicht, ethiek en integriteit.
    Een kernactiviteit van de Buitenkamer is haar onderzoeksresultaten te publiceren, te promoten en met doelgroepen delen
    en/of te implementeren. De Buitenkamer bewaakt haar eigen onafhankelijkheid.

3. De Buitenkamer richt zich in haar activiteiten op:
     1. Onderzoek bestuursbeleid, ethiek, en integriteit
          a) Onderzoek gedragscodes
         b) Interne studie en debat over onderzoeksvoorstellen
     2. Brug slaan tussen onderzoek met dagelijkse levenspraktijk
          a) Bewustmaken, advies, training en valorisatie
        b) Publicatie en promotie over onderzoek en bevindingen
     3. Innoveren Governance, ethiek, integriteit.

4. Registreren en evalueren integriteitschennis en corruptiegevallen

5. Ondersteuning bieden aan doelgroepen inzake voorkomen van corruptie en inzicht en bewustmaken in integriteitsvraagstukken.


Beginselverklaring De Buitenkamer.
Datum: juni 2016.
Versie:1.2
Uitgegeven door Secretariaat De Buitenkamer
T: 0651922910
E: info@buitenkamer.nl